Władze Ursynowa planują wyposażyć siłownie plenerowe w nowe urządzenia i zapewniają, że na bieżąco konserwują i usuwają usterki w już istniejących. Znamy też lokalizacje nowych sześciu ursynowskich siłowni.

Radny Warszawy Michał Czaykowski (Platforma Obywatelska) postanowił zapytać władze miasta o to, czy da się siłownie plenerowe wyposażyć w urządzenia typu „trzepak”, czyli takie, na których można byłoby się podciągać czy trenować brzuch.

Ratusz przekonuje, że urządzenia do street workoutu zainstalowano w kilku miejscach na terenie dzielnicy. Naprzeciwko ursynowskiego ratusza w al. KEN, obok Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa, w parku Jana Pawła II, między ulicami Wesołą, Szolc-Rogozińskiego i Rosoła, a także na skwerku przy ul. Raabego i na osiedlu Sadek przy ul. Małcużyńskiego.

„W kolejnych dwóch lokalizacjach – park im. R. Kozłowskiego oraz teren zieleni przy górce Kazurce – zainstalowano kompleksowe zestawy placów do street work-outu. Poręcze i drążki stanowią integralną część znajdujących się tam siłowni plenerowych” – wyjaśnia w odpowiedzi na pytanie radnego Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

„W przypadku uzyskania dodatkowych środków planowane jest doposażenie siłowni w nowe urządzenia, w tym dla osób niepełnosprawnych” – dodaje.

Władze miasta podkreślają, że siłownie plenerowe podlegają trzyletniej gwarancji, a wszelkie naprawy wykonywane są przez firmę Herkules. „Naprawy odbywają się w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zgłoszenia przez dzielnicę wyżej wymienionej firmie. W 2015 r. zgłoszono cztery usterki, które wymagały pilnej interwencji. Wydział Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Ursynów zatrudnił osobę odpowiedzialną za konserwację i naprawę usterek urządzeń siłowni plenerowych wynikających z bieżącego użytkowania (dokręcania luzów w urządzeniach, naoliwiania urządzeń itp.)” – wyjaśnia wiceprezydent Olszewski.

16 sierpnia o północy zakończyło się głosowanie na lokalizacje dla sześciu nowych siłowni plenerowych na Ursynowie. Powstaną one na terenie zielonym pomiędzy budynkami przy ul. Bacewiczówny 5 i ul. ZWM 5 (783 głosy), przy ul. Kłobuckiej (526 głosów), na terenie zielonym pomiędzy budynkiem przy ul. Stokłosy 2/4 a boiskiem G 96 przy ul. Wokalnej, (312 głosów), w Parku Kultury w Powsinie (997 głosów), na terenie zielonym po wschodniej stronie włączenia ul. Wyczółki w ul. Poleczki (470 głosów) oraz na terenie SP 96 przy ul. Sarabandy (253 głosy).

Montaż nowych sześciu siłowni plenerowych zaplanowano na jesień tego roku.