Radni Naszego Ursynowa złożyli wniosek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego dzielnicy Ursynów Piotra Karczewskiego.

Jak tłumaczą, w momencie złożenia ślubowania Piotr Karczewski pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, która naruszała ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności, to obowiązany jest do zrzeczenia się mandatu radnego lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Radny Karczewski tego nie zrobił.