Ponad 70 proc. mieszkańców Ursynowa czuje się dobrze informowanych o sprawach dzielnicy, a ponad 1/3 mieszkańców wskazuje prasę lokalną jako główne źródło wiedzy o okolicy.

Zrzut ekranu 2014-01-7 o 12.50.18

Od 3 do 6 grudnia pracownia Millward Brown przeprowadziła na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów badanie opinii publicznej – Barometr Ursynowski 2013. Zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 524 mieszkańców Ursynowa w wieku 18 lat i więcej w formie standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego w technice face-to-face.

Jak Pan(i) ocenia informowanie przez Urząd Dzielnicy mieszkańców Ursynowa o istotnych dla nich sprawach dotyczących życia i wydarzeń na Ursynowie?

 • bardzo dobrze – 15 proc.
 • raczej dobrze – 56 proc.
 • raczej źle – 18 proc.
 • bardzo źle – 3 proc.
 • trudno powiedzieć – 8 proc.

Ponad 70 proc. mieszkańców uważa, że Urząd Dzielnicy Ursynów dobrze wywiązuje się z obowiązku informowania o istotnych dla nich sprawach dotyczących życia i wydarzeń na Ursynowie. Najbardziej zadowoleni z działania Urzędu w tym zakresie są młodsi mieszkańcy dzielnicy (25-34 lata).

– Staramy się docierać z informacjami do naszych mieszkańców różnymi kanałami: i tymi tradycyjnymi jak prasa lokalna czy plakaty, jak również tymi charakterystycznymi dla XXI wieku: poprzez stronę internetową, newsletter, smsy czy portal społecznościowy – mówi burmistrz Ursynowa Piotr Guział. – Oczywiście w tym zakresie będziemy starali się jeszcze zwiększyć nasze oddziaływanie.

Co jest Pana(i) głównym źródłem wiedzy o Dzielnicy Ursynów?

 • prasa lokalna – 35 proc.
 • rozmowy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi – 21 proc.
 • strona internetowa Urzędu Dzielnicy Ursynów – 18 proc.
 • prasa ogólnowarszawska – 9 proc.
 • informacja wizualna (plakaty, ulotki) w miejscach publicznych – 8 proc.
 • strona dzielnicy na portalu Facebook – 4 proc.
 • inne lokalne strony internetowe inne niż www.ursynow.pl – 3 proc.
 • inne – 2 proc.

Z prasy lokalnej częściej korzystają starsi mieszkańcy (55 lat i powyżej), a rzadziej sięgają po nią młodsi (poniżej 45 roku życia). Z kolei najchętniej stronę internetową Urzędu Dzielnicy odwiedzają mieszkańcy miedzy 25 a 34 rokiem życia. Strona jest również częściej odwiedzana przez osoby z wyższym wykształceniem.

Czy kiedykolwiek słyszał(a) lub korzystał(a) Pan/Pani z następujących usług dla mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów?

 • Sprawdzenie stanu realizacji Pana(i) sprawy za pośrednictwem strony www.ursynow.pl – 22 proc. korzystało, 32 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało.
 • Umówienie wizyty w Urzędzie Dzielnicy Ursynów za pośrednictwem strony www.ursynow.pl – 20 proc. korzystało, 36 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało.
 • Strona urzędu na portalu społecznościowym Facebook: 13 proc. korzystało, 25 proc. słyszało, ale nie korzystało.
 • Wiadomość sms wysyłana przez Urząd Dzielnicy Ursynów (UrsynówSMS) – 10 proc. korzystało, 19 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało.
 • Aplikacja internetowa Zapytaj Burmistrza – 7 proc. korzystało, 25 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało.
 • Aplikacja internetowa Interwencje drogowe – 7 proc. korzystało, 21 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało
 • Newsletter rozsyłany pocztą elektroniczną (UrsynówINFO) – 5 proc. korzystało, 27 proc. tylko słyszało, ale nie korzystało