Niemal 90 proc. mieszkańców Ursynowa czuje się bezpiecznie, ponad 85 proc. dobrze ocenia porządek, a 80 proc. – obsługę w urzędzie – wynika z Barometru Ursynowskiego.

9286969962_c6ee0e9cf0_z-1

Tylko 4 proc. mieszkańców chciałoby mniejszej liczby imprez sportowych i kulturalnych w dzielnicy. Pracownia Millward Brown przeprowadziła na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów badanie opinii publicznej – Barometr Ursynowski 2013. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 524 mieszkańców Ursynowa w wieku od 18 lat.

Jak Pan(i) ocenia poczucie bezpieczeństwa na Ursynowie?

 • bardzo dobrze – 23 proc.
 • raczej dobrze – 64 proc.
 • raczej źle – 10 proc.
 • bardzo źle – 1 proc.
 • trudno powiedzieć – 2 proc.

Mieszkańcy Ursynowa mają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Poczucie to spada proporcjonalnie wraz z wiekiem – im starsi mieszkańcy tym subiektywne poczucie bezpieczeństwa jest niższe. W przedziale wieku 18-44 lata ponad 90 proc. ankietowanych wskazywało odpowiedzi „raczej dobrze” i „bardzo dobrze”. W grupach najstarszych (powyżej 55 lat) takich odpowiedzi udzielało ok. 80 proc. badanych.

Jak Pan(i) ocenia porządek i czystość na Ursynowie?

 • bardzo dobrze – 28 proc.
 • raczej dobrze – 58 proc.
 • raczej źle – 12 proc.
 • bardzo źle – 1 proc.
 • trudno powiedzieć – 1 proc.

Mieszkańcy są też zadowoleni z porządku i czystości na terenie dzielnicy. Najlepiej (95 proc. pozytywnych wskazań) oceniają porządek i czystość osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata, a najsłabiej osoby najstarsze (ok. 80 proc.). Bardzo pozytywnie (63 proc.) o tym aspekcie życia na Ursynowie wypowiadają się również osoby mieszkające w dzielnicy stosunkowo najkrócej (poniżej 10 lat).

– Coroczna akcja nasadzeń wzdłuż ursynowskich ulic przynosi efekty – komentuje burmistrz Ursynowa Piotr Guział. – W wynikach badania znajduje swoje odzwierciedlenie nasza praca związana z ukwiecaniem ulic i skwerów, dbanie o zieleń parkową, czy zwykłe sprzątanie ulic zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. W ostatnich latach posadziliśmy tysiące kwiatów i krzewów i drzew, prowadzimy systematyczną pracę zagospodarowywania tzw. przedeptów i rekultywacji zniszczonych trawników, stawiamy coraz więcej koszy na psie kupy.

Jak Pan(i) ocenia jakość obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Ursynów?

 • bardzo dobrze – 29 proc.
 • raczej dobrze – 51 proc.
 • raczej źle – 9 proc.
 • bardzo źle – 0 proc.
 • trudno powiedzieć – 11 proc.

Czy uważa Pan(i), że wydarzeń kulturalnych, sportowych, imprez promocyjnych organizowanych na Ursynowie powinno być:

 • więcej niż obecnie – 28 proc.
 • jest ich wystarczająca ilość – 57 proc.
 • mniej niż obecnie – 4 proc.
 • trudno powiedzieć – 10 proc.

Blisko 60 proc. mieszkańców jest zadowolonych z liczby wydarzeń i imprez organizowanych na terenie dzielnicy. Co czwarty mieszkaniec oczekuje, że takich wydarzeń będzie więcej. Najwięcej zainteresowanych zwiększeniem liczby imprez i wydarzeń jest wśród młodych mieszkańców (25-34 lata) i mieszkających w dzielnicy najkrócej (poniżej 10 lat).

– W grudniu, na wniosek radnego miasta wybranego z Ursynowa, Rada Warszawy obcięła przyszłoroczny budżet Ursynowa właśnie na imprezy, których tak oczekują mieszkańcy – komentuje burmistrz Guział. – Będziemy mieli o 40 proc. mniej środków na kulturę, o 80 proc. na promocję i 14 proc. na sport. Radny i większość polityczna w radzie nie mogą znieść, że mieszkańcy są coraz bardziej zadowoleni z tego co proponuje im urząd.