W związku z zakończeniem IV kadencji Rady „Osiedla Pyry” do 19 listopada (środa) można zgłaszać kandydatów do nowej kadencji.

Zgłoszenie kandydata do Rady Osiedla Pyry musi być podpisane przez co najmniej 15 wyborców mających prawo wybierania do tejże rady. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Pyry przyjmowane są w miejscu zamieszkania członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Zbigniewa Krzysztosiaka, nr tel. 691 023 502.

Termin wyborów do Rady „Osiedla Pyry”, wyznaczono na 14 grudnia (niedziela).

„Osiedle Pyry” obejmujeobszar ograniczony od północy – nasypem kolejowym metra, od wschodu – zachodnią ścianą Lasu Kabackiego, od południa ul. Tukana z przyległościami od strony Południowej, ul. Baletową od strony północnej, od zachodu – wschodnią stroną ul. Farbiarskiej, wschodnią stroną ul. Puławskiej na odcinku ul. Baletowej i ul. Tukana.