Najczęstszymi formami aktywności mieszkańców stolicy w wolnym czasie są spotkania z przyjaciółmi, wyjścia do kina oraz uprawianie sportu. 

8. edycję badania Warsaw Watch „Wakacje w mieście 2014” przygotowała agencja SW Research. Wynika z niego, że najpopularniejszą formą spędzania czasu wolnego pozostają spotkania z przyjaciółmi (wskazanie 80,9 proc. badanych), następnie wyjścia do kina (67,2 proc.) oraz uprawianie sportu (65,8 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (52,8 proc.), wyjazdy krajowe (43,1 proc.), czy samodzielna nauka (29,2 proc. wskazań). Na przeciwległym biegunie popularności znalazła się zaś nauka w formie kursów czy warsztatów – tę formę aktywności wybrało tylko 17,2 proc. respondentów.

W porównaniu z rokiem 2013, wskaźniki popularności poszczególnych form wypoczynku spadły – przykładowo spotkania z przyjaciółmi o 3,1 p.proc., a wyjścia do kina – o 2,8 p.proc. Nie zmienia to jednak faktu, że są to wciąż najpopularniejsze formy odpoczynku mieszkańców stolicy.

Raport porusza też kwestię znajomości darmowych form spędzania czasu wolnego, których w stolicy nie brakuje. Respondenci najczęściej słyszeli o kinach plenerowych (wskazanie 57,5 proc. badanych), siłowniach plenerowych (55,9 proc.) oraz o grillowaniu nad Wisłą (43,9 proc.). Popularny pozostaje też Park Odkrywców w CNK – na tę formę aktywności wskazało 39,6 proc. ankietowanych. Najmniejszy odsetek badanych wskazuje wydarzenia ze sfery kultury wysokiej – Strefę Ciszy (20,1 proc.) oraz festiwal „Od Chopina do Góreckiego” na Uniwersytecie Muzycznym (13 proc.).

O żadnej z możliwości nie słyszało jedynie 6,6 proc. badanych. Porównując te wyniki z rokiem wcześniejszym, warto zauważyć spadek rozpoznawalności kin plenerowych – w 2013 wskazało je 68,5 proc. ankietowanych, a w 2014 nieco ponad 57 proc.

Prawdziwym wakacyjnym hitem okazują się siłownie plenerowe, które są najczęściej wybieraną formą darmowego spędzania czasu wolnego – wskazało je 27,7 proc. badanych. Na kolejnym miejscu znalazły się kina w plenerze z wynikiem 26,6 proc., a następnie grillowanie nad brzegiem Wisły – 19 proc. odpowiedzi. Najrzadziej mieszkańcy stolicy korzystają z atrakcji przygotowanej przez Uniwersytet Muzyczny – na festiwal „Od Chopina do Góreckiego” wskazało 3,5 proc. ankietowanych; małą popularnością cieszą się spektakle Teatru Polonia – wskazało je 5 proc. badanych. Z żadnej z możliwości nie skorzystało 26,2 proc. przebadanych.

Ilość czasu wolnego zwiększyła się dla połowy warszawiaków, zaś dla 31,8 proc. nie uległa zmianie. Na zmniejszenie się ilości czasu wskazało 18,2 proc. badanych. Nieco inaczej rozłożyły się wyniki w grupie osób zamieszkujących strefę podmiejską – 41,7 proc. ma więcej wolnego czasu, 27,1 proc. – mniej, a dla 31,2 proc. badanych ilość ta nie uległa zmianie. W zbiorczym zestawieniu, zwiększoną ilość wolnego czasu ma 47,9 proc. badanych, zmniejszoną – 20,4 proc., 31,7 proc. badanych nie dostrzega zmian.

Badanie „Wakacje w mieście 2014” zostało przeprowadzone w dniach 14-30 lipca metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie n=404 osób w wieku od 15 do 34 lat; błąd statystyczny nie przekraczał 4,9 proc. Wyniki zostały porównane z analogicznym badaniem z tego samego okresu 2013 roku.