Ursynowski urząd dzielnicy jest oceniany lepiej niż urząd miasta – wynika z badań zamówionych przez władze dzielnicy.  

Badanie jakości usług świadczonych przez urząd dzielnicy zostało wykonane techniką sondażową. Wzorowane było na identycznym badaniu przeprowadzonym w urzędach 18 miast. W każdym pytaniu respondent był proszony o ocenę różnych aspektów działalności i infrastruktury urzędu na 11-punktowej skali, w której 0 oznaczało zupełny brak satysfakcji, a 10 pełną satysfakcję.

Okazało się, że Urząd Dzielnicy Ursynów jest znacznie lepiej oceniany niż Urząd m.st. Warszawy oraz inne duże urzędy miejskie.

– Przed badaniem byłem pewien, że ursynowski ratusz wypadnie dobrze, ale mimo to ostateczne wyniki mnie zaskoczyły. Gdy przyrównamy naszą ocenę do ocen 18 dużych miast, to okazuje się, że mieszkańcy Ursynowa są najbardziej zadowoleni z pracy swoich urzędników. Taka opinia cieszy, ale też mobilizuje do dalszego działania, bo poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko – komentuje burmistrz Ursynowa Piotr Guział.

Respondenci zostali poproszeni o ocenę działalności urzędu na skalach, które pozwalały na uzyskanie maksymalnie 10 punktów. Średnia jaką uzyskał Urząd ze wszystkich pytań wynosi 9 punktów (8,97) na 10 możliwych.

Uczestnicy badania najlepiej ocenili nowoczesność budynku (9,7 punktu) oraz poziom kompetencji urzędników (9,5 punktu). Wysoko oceniono również poziom zaangażowania pracowników (9,3 punktu). 9 punktów urząd uzyskał za poziom komfortu i stronę internetową, a na 8,9 punktu oceniono prawdopodobieństwo pozytywnej wypowiedzi na temat urzędu podczas rozmowy towarzyskiej oraz poziom satysfakcji z załatwienia sprawy.

Najniżej oceniono czas poświęcony na załatwienie sprawy (8,5), godziny pracy urzędu (8,4) oraz możliwość wcześniejszego ustalenia godziny wizyty (8,4). Urzędnicy zauważają, że ważnym wnioskiem z badania jest fakt, że aż 71 badanych nie wiedziało jak odnieść się do pytania o możliwość wcześniejszego ustalenia godziny.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 100 mieszkańców. Brały w nim udział osoby, które podczas ostatnich sześciu miesięcy korzystały z usług urzędu. Połowa ankietowanych należała do grupy wiekowej 18–39, drugą grupę tworzyły osoby w wieku lat 40 i więcej.