Zarząd Dróg Miejskich ogłosił listę skrzyżowań, w rejonie których usunięte zostaną bariery architektoniczne. Zmiany nie ominą Ursynowa.

Prace mają zostać wykonane jeszcze w tym roku. Na Ursynowie wytypowanych zostało 15 przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Oto lista miejsc i barier do usunięcia:

■ skrzyżowanie ulic Gąsek i Opieńki: brak wyznaczonych przejść dla pieszych,

■ skrzyżowanie ulic Puławskiej i Ludwinowskiej: za wysokie krawężniki na południowym i wschodnim przejściu,

■ chodnik po zachodniej stronie ul. Puławskiej przy numerze 402: za wysokie krawężniki,

■ skrzyżowanie al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Wilczy Dół: za wysokie krawężniki,

■ przejście przez ul. Puławską przy skrzyżowaniu z ul. Głuszca: za wysokie krawężniki,

■ przejście przez ul. Łagiewnicką przy skrzyżowaniu z ul. Puławską: za wysokie krawężniki,

■ skrzyżowanie ulic Puławskiej i Karczunkowskiej: za wysokie krawężniki,

■ przejście przez ul. Puławską przy skrzyżowaniu z ul. Kuropatwy: za wysokie krawężniki,

■ przejście przez ul. Pileckiego przy przystanku Hospicjum Onkologiczne: od strony zachodniej zakończone stopniami bez podjazdu,

■ przejście i przejazd rowerowy przez zachodni wlot na skrzyżowaniu ul. rtm. Pileckiego oraz ul. Gandhi: nawierzchnia przejazdu w złym stanie technicznym,

■ przejście dla pieszych przez ul. Gandhi przy skrzyżowaniu z ul. Pileckiego: za wysokie krawężniki, głęboki rynsztok,

■ przejście dla pieszych przez ul. Kłobucką przy Centrum Budowlanym: za wysokie krawężniki od strony zachodniej,

■ przejście przez ul. Kłobucką: za wysokie krawężniki,

■ skrzyżowanie ul. rtm. Pileckiego i dojazdów do posesji na wysokości nr. 132: za wysokie krawężniki, głęboki rynsztok,

■ przejście przez ul. Kłobucką przy skrzyżowaniu z ul. Łączyny: za wysokie krawężniki.