16 lutego (wtorek) w godz. 18–21 w Gimnazjum nr 91 przy ul. Kajakowej 10 odbędzie się spotkanie konsultacyjne budżetu partycypacyjnego z projektodawcami.

Będzie ono dotyczyło obszarów Zielonego Ursynowa. Czas przewidziany na dyskusję wynosi siedem minut, w tym dwie minuty prezentacji projektu przez autora (prezentacja może być multimedialna lub słowna lub słowna z rekwizytami, np. plakat, zdjęcia itp.) i pięć minut – czas na rozmowę o projekcie. Do projektu odniosą się urzędnicy z odpowiednich wydziałów (na temat możliwości realizacji projektu, ewentualnych koniecznych zmian) oraz członkowie Zespołu ds. BP2017 (przede wszystkim na temat ogólnodostępności). Pomysłodawca może na uwagi odpowiedzieć i uwzględnić je w swoim projekcie.