W zeszłym roku na Ursynowie działalność gospodarczą założyło 1979 osób. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko dwie dzielnice.

W całej Warszawie w 2013 r. działalność gospodarczą założyło 20 396 osób. Najwięcej nowych przedsiębiorców znajduje się na Mokotowie (2192), Pradze-Południe (2128) i Ursynowie (1979).

Najmniej warszawiaków zdecydowało się na założenie działalności w Rembertowie (260), Wesołej (287) i we Włochach (534).

Według raportów ze strony Ministerstwa Gospodarki w Warszawie łącznie działa 145 461 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Główne przedmioty działalności warszawiaków to: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.