Urysnowskie Centrum Kultury Alternatywy
Urysnowskie Centrum Kultury Alternatywy

O godz. 19 w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac fotografa i artysty sztuk wizualnych Nicolasa Grospierre’a „Jak zbudować idealne miasto”.

Organizatorzy:

Nad pojęciem idealnego miasta zastanawiano się już od czasów renesansu.
Nie chodziło jednak wtedy o miejsce wyidealizowane, a więc nierzeczywiste.

Przeciwnie – ówczesne wizje miast miały charakter realistyczny i pragmatyczny, były zbiorem zasad i możliwości doskonalszego ich projektowania, uwzględniającego różne potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Każda kolejna epoka tworzyła własne modele wspólnego zamieszkiwania, wprowadzając je w życie z różnym skutkiem i w konsekwencji mniej lub bardziej wpływając na życie danych społeczności.

Dziś wiemy, że miasto jest środowiskiem zbyt złożonym, różnorodnym i zmiennym, i nie ma jednego wzorca ani uniwersalnej formuły, która zapewniłaby jego idealność, co jednak wcale nie wyklucza poszukiwań i prób tworzenia takich modeli.