Rozmowa z burmistrzem Ursynowa Piotrem Guziałem

603337_468908563156096_2147161756_n

Wakacje to okres remontów w oświacie. Jak Ursynów poradził sobie z potrzebami szkół i przedszkoli w tym zakresie?

Obejmując władzę na Ursynowie, zdecydowaliśmy, że naszym priorytetem jest edukacja. Od dwóch i pół roku inwestujemy w ursynowską oświatę niemal każdą wolną złotówkę. W tym roku będziemy remontować aż siedem boisk szkolnych. Wyremontowane zostaną obiekty, które obecnie są nieczynne z powodu znacznych uszkodzeń lub z nawierzchnią od lat nieodpowiadającą obecnym standardom. Będą to obiekty przy szkołach podstawowych przy ul. Mandarynki 1, ul. Dembowskiego 9, ul. Kopcińskiego 7, gimnazjach przy ul. Wokalnej 1, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 i przy ul. Na Uboczu 9 (bez boiska piłkarskiego, które było remontowane w 2012 r.) oraz przy CIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warchałowskiego 4.

Czy dzielnica poradzi sobie z koordynacją tylu inwestycji naraz?

Będzie to największa jednorazowa akcja remontów obiektów szkolnych w historii Ursynowa. Jesteśmy do niej dobrze przygotowani. Wkrótce będziemy mieli wyłonionych wykonawców prac, którzy do końca października zakończą remonty wszystkich obiektów.

Dzięki tym działaniom na Ursynowie pod koniec obecnej kadencji samorządu stan infrastruktury sportowej przy szkołach publicznych będzie najlepszy spośród wszystkich dzielnic Warszawy. Do rozwiązania zostanie kwestia boisk przy czterech obiektach oświatowych. W trzech przypadkach ? szkół podstawowych przy ul. Koncertowej i ul. Puszczyka oraz kompleksu oświatowego przy ul. Hirszfelda ? nie możemy na razie podjąć żadnych działań inwestycyjnych, gdyż do gruntów istnieją roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli. Jest to sprawa niezałatwiona od lat przez władze Warszawy, mimo wielu obietnic prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jeśli chodzi o dwie pierwsze placówki, to w chwili obecnej korzystają one z pobliskich boisk (przy ul. Koncertowej oraz boiska na Olkówku).

Z kolei z budową boisk przy szkole podstawowej przy ul. Cybisa czekamy na zakończenie prowadzonej w pobliżu budowy kompleksu mieszkalnego. Inwestor deklaruje chęć partycypowania w budowaniu infrastruktury publicznej w sąsiedztwie jego inwestycji ? być może będą to właśnie boiska szkolne.

A co się dzieje na boiskach szkolnych, które nie wymagają remontów?

Po raz pierwszy na Ursynowie w tej kadencji udostępniliśmy przyszkolne boiska młodzieży spędzającej wakacje w Warszawie. Właśnie rusza kolejna edycja tego programu. W okresie lipiec?sierpień zostały udostępnione boiska przy dziewięciu placówkach oświatowych. Na każdym obiekcie jest obecny opiekun (nauczyciel wychowania fizycznego lub instruktor danej dyscypliny sportu), zatrudniony przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

Chciałbym podkreślić, że jesteśmy jedną z dwóch dzielnic Warszawy, które udostępniają na taką skalę boiska szkolne w okresie wakacji.

Ursynowskie placówki edukacyjne potrzebują nie tylko renowacji boisk.

W szkołach prowadzimy też bieżące remonty, które w większości są wykonywane podczas wakacji. W 2013 r. dzielnica wyda na remonty placówek oświatowych prawie 10,2 mln zł. Jak widać na naszym przykładzie, również w czasach kryzysu można nie tylko utrzymać poziom wydatków na oświatę, ale nawet go zwiększyć.

O jakim zwiększeniu mówimy?

Na Ursynowie w tej kadencji co roku zwiększamy środki finansowe na remonty szkół. W 2010 r. na ten cel przeznaczone zostało niespełna 4,9 mln zł, w 2011 r. ? nieco ponad 4,9 mln zł, w 2012 r. ? prawie 7 mln zł. Ten rok będzie rekordowy ? planujemy wydać ponad 10 mln zł. Oznacza to, że w ostatnich trzech latach nakłady na remonty szkół i przedszkoli na Ursynowie wzrosły w kwocie bezwzględnej ponaddwukrotnie, w przeliczeniu na jedną placówkę również ponaddwukrotnie, a w przeliczeniu na ucznia aż dwuipółkrotnie. Takimi wynikami nie może pochwalić się żadna stołeczna dzielnica. W skali Warszawy nakłady na remonty oświatowe są wyższe jedynie w Śródmieściu, ale tam jest dwa razy więcej obiektów oświatowych.

Jakie jeszcze działania podejmuje Urząd Dzielnicy Ursynów, aby zwiększyć standard infrastruktury edukacyjnej?

W obecnej kadencji samorządu udało się przyspieszyć program termomodernizacji ursynowskich placówek oświatowych. W 2012 r. Urząd Dzielnicy Ursynów przeprowadził termomodernizację ośmiu placówek oświatowych za ponad 6,1 mln zł. Dzielnica na ten cel pozyskała w 2012 r. ponad 5 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto też zaznaczyć, że w tej kadencji w Warszawie wybudowano i oddano do użytku zaledwie dwie szkoły, z czego jedną właśnie u nas, na Ursynowie. W dodatku jest to jedna z największych stołecznych szkół na około 1000 uczniów. Od początku kadencji do końca 2013 r. zostanie też utworzonych prawie 400 nowych miejsc dla przedszkolaków.

A jak z wynikami edukacyjnymi na Ursynowie?

Wystarczy spojrzeć na wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty. Ursynów jest tu bezapelacyjnie najlepszy w Warszawie: 31,77 pkt na 40 możliwych w ursynowskich podstawówkach to najwyższa średnia w mieście. Podobnie jest w testach na koniec gimnazjum, w których ursynowscy uczniowie osiągają wyniki w ścisłej czołówce Warszawy, znacznie powyżej średniej stołecznej. Przykładowo z języka angielskiego podstawowego osiągnęli w tym roku najlepszy wynik w mieście ? 85,6 proc. (średnia dla Warszawy to 78 proc.), z języka angielskiego rozszerzonego ? 71,9 (63,1), polskiego ? 76,9 (71,6), historii ? 70,1 (66,4), matematyki ? 65,4 (59,3), przedmiotów przyrodniczych ? 72,1 (67,1).

Mam nadzieję, że niebawem ursynowski standard oświatowy stanie się standardem warszawskim.