Służby miejskie porządkują miasto z plakatów wyborczych. Wyręczają komitety wyborcze zobowiązane do posprzątania po kampanii w ciągu 30 dni od dnia głosownia. 

Do tej pory usunięto plakaty ze 141 lokalizacji. Kosztami porządków obciążeni zostaną pełnomocnicy komitetów, których ogłoszenia zostały usunięte przez służby oczyszczania.

Mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać lokalizacje, w których zalegają plakaty wyborcze. Adresy miejsc, gdzie wiszą plakaty, należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu: telefonicznie pod numer 19115, przez stronę www.warszawa19115.pl, e-mailem na adres: kontakt@um.warszawa.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej Warszawa19115.